Fontbit

Fontbit

פונטביט נוסדה ב-1999 על ידי נדב עזרא וחיים כדורי, מתוך אהבה והערכה גדולות לאות העברית. האות היא אמנם היחידה הקטנה והבסיסית ביותר במערך הטיפוגרפי השלם, אבל למרות ממדיה, לאות השפעה מהותית על המבנה החזותי של המילה, המשפט ולבסוף על תצורת הטקסט המעומד כולו. עיצוב טיפוסי אות הוא עבורנו מסע מרתק לגילוי האמת הקיימת באות העברית מאז ומעולם.

http://www.fontface.co.il