זמנים ותאריכים ב VBS

‏ • 2 באוגוסט, 2002הרבה פעמים אנו נתקלים בצורך לבצע מניפולציות שונות על תאריכים.
שפת VBScript מספקת לנו מגוון פונקציות הפועלות על תאריכים למטרה זו.
מאמר זה מפרט את פונקציות התאריכים הללו.

Now

מחזיר את התאריך והשעה הנוכחיים.


1  

<%Response.Write Now()%>

<%=Now%>Date

מחזיר את התאריך הנוכחי.


1  

<%Response.Write Date()%>

<%=Date%>Time

מחזיר את השעה הנוכחית.


1  

<%Response.Write Time()%>


<%=Time%>DateAdd

מוסיף עוד x לזמן שהוגדר
צורת כתיבה:


1  

DateAdd(<x>,<number>,<initial_date>) • number = מספר (כמה להוסיף)
 • date = תאריך
 • x =

  • yyyy (שנה)
  • q (רבעון)
  • m (חודש)
  • w (שבוע)
  • d (יום)
  • h (שעה)
  • n (דקה)
  • s (שניה)
  • y (מס' היום בשנה)
  • ww (מס' השבוע בשנה)


1
2
3
4
5
6
7  

<%    
    Dim iNow
    iNow="1/1/2002"
    Response.Write DateAdd("d",1,iNow)
    Response.Write "<br>"
    Response.Write DateAdd("w",4,iNow)
%>
<% Dim iNow iNow="1/1/2002" Response.Write DateAdd("d",1,iNow) Response.Write "
"
Response.Write DateAdd("w",4,iNow)
%>DateDiff

מחזיר את המרווח בין שני זמנים
צורת כתיבה:


1  


DateDiff(<x>,<date1>,<date2>) • date1, date2 = תאריך
 • x =
  • yyyy (שנה)
  • q (רבעון)
  • m (חודש)
  • w (שבוע)
  • d (יום)
  • h (שעה)
  • n (דקה)
  • s (שניה)
  • y (מס' היום בשנה)
  • ww (מס' השבוע בשנה)


1
2
3
4
5  

<%
    iNow1="1/1/2002"
    iNow2="1/2/2002"
    Response.Write DateDiff("d",iNow1,iNow2)
%><% iNow1="1/1/2002" iNow2="1/2/2002" Response.Write DateDiff("d",iNow1,iNow2) %>1
2
3
4
5  

<%
    iNow1="23/7/2002"
    iNow2="3/4/2004"
    Response.Write DateDiff("w",iNow1,iNow2)
%>
<% iNow1="23/7/2002" iNow2="3/4/2004" Response.Write DateDiff("w",iNow1,iNow2) %>DatePart

מחזיר חלק ספציפי מתוך תאריך.
צורת כתיבה:1  

DatePart(<x>,<date>) • date = תאריך
 • x =
  • yyyy (שנה)
  • q (רבעון)
  • m (חודש)
  • w (שבוע)
  • d (יום)
  • h (שעה)
  • n (דקה)
  • s (שניה)
  • y (מס' היום בשנה)
  • ww (מס' השבוע בשנה)


1
2
3
4  

<%
    iNow="1/2/2002"
    Response.Write DatePart("m",iNow)
%>
<% iNow="1/2/2002" Response.Write DatePart("m",iNow) %>DateSerial

מחזיר את התאריך לפי המספרים שהתקבלו
צורת כתיבה:1  

DateSerial(<year>,<month>,<day>) • year = שנה
 • month = חודש
 • day = יום


1
2
3  

<%
    Response.Write DateSerial(2002,8,5)
%>
<% Response.Write DateSerial(2002,8,5) %>year, month, day, hour, minute, second, weekday

כותב את השדה המבוקש
צורת כתיבה:1  

x(date) • date = תאריך
 • x =
  • year (שנה)
  • month (חודש)
  • day (יום)
  • hour (שעה)
  • minute (דקה)
  • second (שניה)
  • weekday (יום בשבוע)1
2
3
4
5  

<%
    Response.Write year("31/12/2003")
    Response.Write "<br>"
    Response.Write hour("31/12/2003 14:38")
%>
<% Response.Write year("31/12/2003") Response.Write "
"
Response.Write hour("31/12/2003 14:38")
%>FormatDateTime

כותב את התאריך בצורה המבוקשת.
צורת כתיבה:1  

FormatDateTime(<date>,<x>) • date = תאריך
  לצורך הדוגמא: date="<%=now%>"
 • x =
  • 0 (<%=formatdatetime(now,0)%>)
  • 1 (<%=formatdatetime(now,1)%>)
  • 2 (<%=formatdatetime(now,2)%>)
  • 3 (<%=formatdatetime(now,3)%>)
  • 4 (<%=formatdatetime(now,4)%>)1
2
3
4
5  

<%
    Response.Write FormatDateTime("31/12/2003",1)
    Response.Write "<br>"
    Response.Write FormatDateTime("31/12/2003 13:48:25",3)    
%>
<% Response.Write FormatDateTime("31/12/2003",1) Response.Write "
"
Response.Write FormatDateTime("31/12/2003 13:48:25",3)
%>IsDate

מחזיר ערך בוליאני אם המשתנה הוא תאריך או לא.
צורת כתיבה:1  

IsDate(<date>)

1
2
3
4
5  

<%
    Response.Write IsDate("31/12/2003")
    Response.Write "<br>"
    Response.Write IsDate("שלום!")
%>
<% Response.Write IsDate("31/12/2003") Response.Write "
"
Response.Write IsDate("שלום!")
%>MonthName()
מחזיר את שם החודש.
צורת כתיבה:1  

MonthName(<month>,<short>) 1. month = מס' חודש
 2. short (אופציה) = True (מקוצר), False (רגיל)
  short עובד באנגלית בלבד, וברירת המחדל שלו היא False1
2
3
4
5  

<%
    Response.Write MonthName(4)
    Response.Write "<br>"
    Response.Write MonthName(4,true)
%>
<% Response.Write MonthName(4) Response.Write "
"
Response.Write MonthName(4,true)
%>Timer

מחזיר את הזמן בשניות שעבר מ 12 בלילה.
צורת כתיבה:1  


Timer()

1
2
3  

<%
    Response.Write Timer()
%>
<% Response.Write Timer() %>WeekdayName

מחזיר את שם היום בשבוע.
צורת כתיבה:1  

WeekdayName(<day>,<short>) • day = מס' יום
 • short (אופציה) = True (מקוצר), False (רגיל)
  ברירת המחדל של short היא False1
2
3
4
5  

<%
    Response.Write WeekdayName(4)
    Response.Write "<br>"
    Response.Write WeekdayName(4,true)
%>
<% Response.Write WeekdayName(4) Response.Write "
"
Response.Write WeekdayName(4,true)
%>בהצלחה!
SiteHelp

תגיות: , , , , , ,

יוסי פרנסס

חולה אמיתי על מחשבים.. (תכנות).

תגובות בפייסבוק