מדריך VBS – אופרטורים

אופרטורים

האופרטורים ב-VBScript מתחלקים לשלושה סוגים:


  • אריתמטיים – משמשים לביצוע פעולות חשבון על משתנים (בדרך כלל מספריים).
  • השוואתיים – משמשים לבדיקת תנאים.
  • לוגיים – משמשים ליצירת תנאים מורכבים, ומגדירים את יחס הפעולות הלוגיות בין תתי התנאים המרכיבים את התנאי המורכב.

אופרטורים אריתמטיים:

+חיבור
=חיסור
*כפל
/חילוק
חילוק ללא שארית
Modשארית חילוק (Modulus)
^העלאה בחזקה
&חיבור מחרוזות

אופרטורים השוואתיים:

אופרטורפעולה
A = Bערכו של A שווה לערכו של B
A <>Bערכו של A שונה מערכו של B
A < Bערכו של B גדול מערכו של A
A >= Bערכו של A גדול או שווה לערכו של
A < Bערכו של A קטן מערכו של B
A <= Bערכו של A קטן או שווה לערכו של B
Isמשמש להשוואה בין שני אובייקטים

אופרטורים לוגיים:


האופרטורמחזיר אמת כאשר…
Andשני התנאים אמת
Orלפחות תנאי אחת הוא אמת
Xorרק תנאי אחד הוא אמת
Notהתנאי עליו הוא פועל הוא שקר

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק