מדריך WAP – צעדים ראשונים

WAP דומה מאוד ל- HTML. שפת הסימון של WAP היא WML. WML עושה שימוש נרחב בתגיות. כל דף WML חייב להישמר עם סיומת *.wml

להלן דוגמה לתחביר פשוט של שפת WML, המראה את הפלט "Hello World":

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card>
	<p>
	Hello World
	</p>
</card>
</wml>

כך יראה הצג:

תגיות ה- WML מתחלקות לשתי קבוצות בהתאם למאפיינים:
תגיות סוגרות המכילות מאפיינים, לדוגמא:

<p>Your text here</p>

תגיות ללא מאפיינים וללא סגירה. לדוגמא:

<br/>  

הערות

ההערות ב WML דומות להערות ב HTML ואפשר לכלול אותן בכל מקום, מלבד באמצע הגדרת המאפיין. לדוגמא:

<!-- הערה -- >

תוים מיוחדים

WML משתמשת בייצוגי תווים מיוחדים במקום הסימנים המיוחדים. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי התווים המיוחדים וסוג ההגדרה.

תו מיוחדייצוג התו
>&gt;
<&lt;
"&quot;
'&apos;
&&amp;
$$$;
רווח נוסף (מלבד הרווח של הפרדת המילים)&nbsp;

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק