מדריך WAP – קליטת נתונים

התגית <input>

תגית <input> מאפשרת קבלת נתונים מהמשתמש. מאפייניה של תגית זו דומים בחלקם למאפייני התגית המקבילה ב- HTML <input>.
כאשר ברצונך לקבל נתונים מהמשתמש משתמשים בתגית <input>. התחביר של התגית <input> הוא:

<input
  maxlenght="num"
  name="name"
  size="num"
  type="text | password"
  value="VDATA"
/>
 • maxlenght – המספר המירבי של תווים הניתנים לכתיבה בשדה זה.
 • name – שם המשתנה.
 • size – הרוחב של שדה הקלט.
 • type – כאשר מוגדר ל password רואים במקום תווים כוכביות (*).
 • value – ערך התחלתי.

להלן דוגמה לשימוש בתגית <input>:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<card title="Input">
	<p> 
		First Name: <input name="FName" size="15"/><br/> 
		Last Name: <input name="LName" size="15"/><br/>
		Age: <input name="Age" size="15"/>
	</p>
	</card> 
</wml>

כך זה יראה בצג:

התגית <select>

התגית <select> מאפשרת לבחור אפשרות אחת מתוך מספר אפשרויות מוגדרות מראש. להלן תחבירה:

<select
  name="NAME"
  value="VDATA"
>
	<optgroup>, <option>
</select>
 • name – שם המשתנה המראה\המגדיר את בחירת המשתמש.
 • value – הערך ההתחלתי.

עד כה הוצגה תבנית הבחירה, ועתה נציג את אופן הגדרת התחביר שלה:

<option name="NAME">טקסט, </option> 

זוהי דוגמה הממחישה תגית זו:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<card title="Select"> 
		<p align="right">
			באיזה שפת תכנות אתה שולט הכי טוב?
		</p>
		<p align="right">
			<select>
				<option value="HTML">HTML</option>
				<option value="ASP">ASP</option>
				<option value="XML">XML</option>
			</select>
		</p>
	</card>
</wml>

כך יראה הצג:

התגית <optgroup>

התגית <optgroup> פותרת בעיות מקום בצג. תחבירה של תגית זו:

<optgroup>
	כאן ניתן להוסיף טקסטים, טבלאות, תמונות... ועוד
</optgroup> 

במידה ובמאפיין <select>, תוסיף את המאפיין multiple="true", תיבת הסימון תשתנה מעיגול לריבוע. בדרך זו, ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת. וכך תיראה כתיבתה של תיבת סימון זו:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<card title="Select"> 
		<p align="right">
		באיזה שפת תכנות אתה שולט הכי טוב?
		</p>
		<p align="right">
			<select multiple="true">
				<option value="HTML">HTML</option>
				<option value="ASP">ASP</option>
				<option value="XML">XML</option>
			</select>
		</p>
	</card>
</wml> 

כך יראה הצג:

שימו לב!!! הסימן ;(נקודה פסיק) מפריד בין הבחירות.

התגית <fieldset>

התגית <fieldset> פותרת בעיות מקום בצג. לעיתים הכרטיסים מכילים מספר מאפיינים רב בו זמנית. תחבירה של תגית זו:

<fieldset title="VDATA">
	כאן ניתן להוסיף טקסטים, טבלאות, תמונות... ועוד
</fieldset> 

להלן דוגמה:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<card title="פרטים אישיים"> 

	<p align="right">
		אנא הכנס שם פרטי ומשפחה:
		<fieldset title="פרטים אישיים">
			שם פרטי:
			<input name="name" type="text"/ size="15"><br/>
			שם משפחה: 
		<input name="prize" type="text"/>
		</fieldset>
	</p>

	</card>
</wml> 

כך יראה הצג:

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק