מדריך WAP – טבלאות

התגית <table>

הטבלאות ב- WML דומות לטבלאות ב- HTML, אולם בעלות יכולות עיצוב נחותות יותר.
ב- WML, כדי לציין תחום של טבלאות יש להשתמש בתגיות <table></table>,
כדי לציין שורה יש להשתמש בתגיות <tr></tr>,
וכדי לציין עמודות יש להשתמש בתגיות <td></td>.

להלן תחביר פשוט של טבלה:

<table
    align="R | l | c"
    columns="some number"
    title="Name of the table"
>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table> 
 
  • align – יישור התא, הערכים האפשריים למאפיין זה הם l (שמאל), R (ימין) ו- c (מרכז).
  • columns – מציינת את מספר העמודות בטבלה. חובה לציין את מספר העמודות שברצונך להציג.
  • title – שם הטבלה. ניתן לכלול יותר מאות אחת.

להלן דוגמה לטבלה פשוטה:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card title="webmaster">
<p>
<table columns="4">
<tr>
<td>www</td>
<td>webmaster</td>
<td>org</td>
<td>il</td>
</tr>
</table>
</p>
</card>
</wml>

כך יראה הצג:

תגיות: , , , , ,

תגובות בפייסבוק