מדריך WAP – עיצוב טקסט

תגיות <p> </p>

תגיות אלו מציינות את תחום הפיסקה. התוכן שיוצג למשתמש יהיה בין תגיות אלה. תפקידן של תגיות אלו לאפשר יישור של הטקסט (ימין, שמאל, מרכז) ולקבוע גלישת טקסט. המאפיינים היכולים להיכלל בין התגיות <p></p> הם:

<p
align="left | right | center"
mode= "wrap | nowrap"
>
  • align– מאפיין זה קובע את היישור לצדדים של הטקסט. לדוגמה אם תבחרו ב- right הטקסט שכלול בתוך הפיסקה ייושר לצד ימין של הצג. מאפיין זה שימושי מאוד מבחינתינו מכיוון שברירת המחדל היא left, ואנו בעברית כותבים מימין.
  • mode– בעזרת מאפיין זה ניתן לקבוע האם תוכן הפיסקה יהיה מעבר לגודל הצג, וכן יופיע פס גלילה. ברירת המחדל של מאפיין זה היא wrap (גלישת טקסט).

כל כרטיס יכול להכיל טקסט מעוצב וטקסט שאינו מעוצב. מומלץ להשתמש בטקסט מעוצב למען ארגון הטקסט בצג.

התגית <br/>

תגית זו מאפשרת יצירת שורה חדשה. בעזרת תגית זו מורים לדפדפן לרדת שורה.

ישנן אפשרויות לעיצוב טקסט כגון כתב מודגש, כתב גדול, כתב נטוי ועוד. הטבלה הבאה מציגה תגיות עיצוב ומאפייניה של כל תגית:

מאפיין התגיתתגית
מודגש<b>
מוטה<I>
קו תחתון<u>
גופן גדול בהטייה<strong>
קטן<small>
גדול<big>
גופן קטן בהטייה<em>

לתגיות אלו אין מאפיינים משלהם, אך יש להם תגיות שסוגרות אותן. להלן דוגמה בה נעשה שימוש בכל התגיות הנ"ל:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
<card title="עיצוב טקסט"> 

<p align="right" mode="wrap">
<em>גופן קטן בהטייה</em><br/>
<strong>גופן גדול בהטייה</strong><br/>
<b>מוגדש</b><br/>
<i>מוטה</i><br/>
<u>קו תחתון</u><br/>
<big>גדול</big><br/>
<small>קטן</small>
</p>

</card>
</wml>

כך יראה הצג:

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק