מדריך WAP – משתנים

תגית <setvar>

לעיתים קרובות מוצגים מספר משתנים, ו- WML מאפשרת לעבוד עם משתנים אלו. הדרך הקצרה ביותר לכתיבת משתנים היא בעזרת התגית <setvar>.
חשוב לציין שהמשתנים רגישים לגודל האותיות, כך שאם הגדרתם משתנה באותיות גדולות חשוב להמשיך לכתוב את המשתנה באותה צורה!

התגית <setvar> משמשת להגדרת משתנים ואינה מכילה תגית סוגרת. מאפייניה של תגית זו הם:

  • Name – שם המשתנה.
  • Value – ערכו של המשתנה.

קיימות שתי דרכים זהות להציג משתנה:

$varname
$(varname)  

דרך הכתיבה הראשונה קצרה ומומלצת יותר לשימוש. להלן דוגמה של שימוש במשתנה:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<card id="card1">
	<p align="right">
		האם אתה נהנה ממדריך זה?<br/>
		<select name="tutorial">
			<option value="כן" z>כן</option>
			<option value="לא" z>לא</option>
		</select>
		<a href="#card2">לחץ כאן לאשר בחירתך</a>
	</p>
	</card>
		<card id="card2">
		<p align="right">אתה בחרת באפשרות:
		$tutorial<br/>
			<a href="#card1">לחץ כאן כדי לחזור לבחירה</a>
		</p>
	</card>
</wml>

כך יראה הצג:

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק