מדריך Windows Phone

מדריך Windows Phone – פקדים נוספים

‏ • Sela

הפקד Border

פקד Border הוא פקד שמאפשר להוסיף מסגרת מסביב לפקדים אחרים. התכונות החשובות של פקד Border הם התכונה BorderBrush שקובעת את צבע המסגרת וכן BorderThickness שקובעת את עובי המסגרת.

בדוגמא הבאה אנו מציירים מסגרת אדומה בעלת רקע כחול מסביב לStackPanel שמכיל שלושה כפתורים:

<phone:PhoneApplicationPage
  x:Class="PhoneDemo.MainPage"
  >="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  >:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  >:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
  >:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  >:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d"
  d:DesignWidth="480"
  d:DesignHeight="800"
  FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
  FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
  Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
  Orientation="Portrait"
  SupportedOrientations="Portrait">
  <Grid>
    <Border
     Background="Blue"
     BorderBrush="Red"
     BorderThickness="5">
      <StackPanel>
        <Button
         Content="button 1" />
        <Button
         Content="button 2" />
        <Button
         Content="button 3" />
      </StackPanel>
    </Border>
  </Grid
>
</
phone:PhoneApplicationPage
>

מדריך Windows Phone – פקדים נוספים

הפקד Slider

הפקד Slider מאפשר למשתמש לבחור ערך מספרי מתוך טווח של ערכים. טווח הערכים נקבע ע"י התכונה Minimum והתכונה Maximum, הערך הנוכחי נקבע ע"י התכונה Value.

בדוגמא הבאה ניתן לראות Slider שהוגדר לעבוד בטווח שבין 0 ל100 כאשר הערך שלו בעת הטעינה הוא 25, בנוסף נשים לב לשימוש בתכונה Orientation לצורך הגדרת סליידר אנכי:

<phone:PhoneApplicationPage
  x:Class="PhoneDemo.MainPage"
  >="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  >:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  >:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
  >:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  >:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d"
  d:DesignWidth="480"
  d:DesignHeight="800"
  FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
  FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
  Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
  Orientation="Portrait"
  SupportedOrientations="Portrait">
  <Grid>
    <Slider
     Orientation="Vertical"
     Minimum="0"
     Maximum="100"
     Value="25"
     ValueChanged="Slider_ValueChanged" />
  </Grid
>
</
phone:PhoneApplicationPage
>

האירוע ValueChanged מופעל כאשר הערך של הסליידר משתנה:

private void Slider_ValueChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
{
MessageBox.Show(e.NewValue.ToString());
}

והתוצאה:

מדריך Windows Phone – פקדים נוספים

הפקד ProgressBar

הפקד ProgressBar עובד בצורה דומה לSlider, בכך שגם לו יש תכונת Minimum, Maximum ותכונת Value. עם זאת, ProgressBar אינו ניתן לתפעול ע"י המשתמש אלא רק משמש לחיווי מידע על התקדמות תהליך כלשהוא באפליקציה.

דוגמת הקוד הבאה מציגה את אופן השימוש בפקד ProgressBar ואת התוצאה:

<phone:PhoneApplicationPage
  x:Class="PhoneDemo.MainPage"
  >="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  >:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  >:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
  >:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  >:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d"
  d:DesignWidth="480"
  d:DesignHeight="800"
  FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
  FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
  Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
  Orientation="Portrait"
  SupportedOrientations="Portrait">
  <StackPanel>
    <ProgressBar
     Height="30"
     Minimum="0"
     Maximum="100"
     Value="25" />
  </StackPanel
>
</
phone:PhoneApplicationPage
>

והתוצאה

מדריך Windows Phone – פקדים נוספים

תגיות: , , , ,

arikp

אריק פוזננסקי הוא יועץ בכיר ומרצה בסלע. הוא השלים שני תארי B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות יתרה בטכניון. לאריק ידע נרחב בטכנולוגיות מיקרוסופט, כולל .NET עם C#, WPF, Silverlight, WinForms, Interop, COM/ATL, C++ Win32 ו reverse engineering.

תגובות בפייסבוק