מדריך Windows Phone

מדריך Windows Phone – פעולות נפוצות חדשות במנגו

‏ • Sela

בפרק זה נראה חידושים בגרסת "מנגו" של מערכת ההפעלה Windows Phone בתחום של Launchers & Choosers. נזכיר כי ראינו כבר במדריך זה דוגמאות רבות של Launchers ו Choosers בפרקים קודמים.

נעיר מראש כי כל המחלקות שנשתמש בהם בפרק זה זקוקות לשורה הבאה בכותרת הקובץ שאתו אתם עובדים:

using Microsoft.Phone.Tasks;

 

בחירת כתובת פיזית של איש קשר

הפעלת משימה זו פותחת את רשימת אנשי הקשר, מאפשרת לנו לבחור אחד ומחזירה לנו את הכתובת הפיזית שלו.

להלן דוגמת קוד העושה שימוש במשימה זו:

AddressChooserTask task = new AddressChooserTask();
task.Completed += (s, evt) =>
  {
    if ((evt.Error == null) && (evt.TaskResult == TaskResult.OK))
    {
      MessageBox.Show("The address for " + evt.DisplayName + " is " + evt.Address);
    }
  };
task.Show();

והתוצאה שנקבל:

מדריך Windows Phone – פעולות נפוצות חדשות במנגו

 

שינוי הגדרות חיבור לרשת

באמצעות משימה זו ניתן לאפשר למשתמש לעדכן את הגדרות החיבור לרשת במכשיר הפלאפון שברשותו.

להלן דוגמת קוד הפותחת למשתמש את הגדרות ה WIFI במכשיר:

ConnectionSettingsTask connectionSettingsTask = new ConnectionSettingsTask();
connectionSettingsTask.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.WiFi;
connectionSettingsTask.Show();

והתוצאה שנקבל:

מדריך Windows Phone – פעולות נפוצות חדשות במנגו

 

באופן דומה נוכל לפתוח למשתמש את הגדרות החיבור הסלולארי:

ConnectionSettingsTask connectionSettingsTask = new ConnectionSettingsTask();
connectionSettingsTask.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.Cellular;
connectionSettingsTask.Show();

 

והתוצאה שנקבל:

מדריך Windows Phone – פעולות נפוצות חדשות במנגו

 

שמירת איש קשר

באמצעות משימה זו ניתן לאפשר למשתמש לשמור איש קשר מתוך האפליקציה. המשימה מפעילה את אפליקציית אנשי הקשר.

להלן דוגמת קוד העושה שימוש במשימה זו:

SaveContactTask task = new SaveContactTask();
task.Completed += (s, evt) =>
  {
    switch (evt.TaskResult)
    {
      //Logic for when the contact was saved successfully
      case TaskResult.OK:
        MessageBox.Show("Contact saved.");
        break;

      //Logic for when the task was cancelled by the user
      case TaskResult.Cancel:
        MessageBox.Show("Save cancelled.");
        break;

      //Logic for when the contact could not be saved
      case TaskResult.None:
        MessageBox.Show("Contact could not be saved.");
        break;
    }
  };

try
{
  task.FirstName = "John";
  task.LastName = "Doe";
  task.MobilePhone = "2065550123";

  task.Show();

}
catch (System.InvalidOperationException ex)
{
  MessageBox.Show("An error occurred.");
}

 

שים לב שהתכונות שנקבעות ב SaveContactTask ניתנות לעריכה ע"י המשתמש.

התוצאה שנקבל:

מדריך Windows Phone – פעולות נפוצות חדשות במנגו

תגיות: , , , ,

arikp

אריק פוזננסקי הוא יועץ בכיר ומרצה בסלע. הוא השלים שני תארי B.Sc. במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות יתרה בטכניון. לאריק ידע נרחב בטכנולוגיות מיקרוסופט, כולל .NET עם C#, WPF, Silverlight, WinForms, Interop, COM/ATL, C++ Win32 ו reverse engineering.

תגובות בפייסבוק