מדריך XHTML – הגדרת Doctype

ה-DOCTYPE חייב להופיע בכל עמוד XHTML בשורה הראשונה בעמוד.

הנה דוגמא לעמוד XHTML בסיסי:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
  <head>
    <title>simple document</title>
  </head>

  <body>
    <p>a simple paragraph</p>
  </body>
</html> 

עכשיו בואו נפרק.

הקוד הזה הוא ה-DOCTYPE עצמו:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

ושאר העמוד נראה כמו HTML:

<html>
  <head>
    <title>simple document</title>
  </head>

  <body>
    <p>a simple paragraph</p>
  </body>
</html> 

למה משמש ה-DOCTYPE?

ה-DOCTYPE בעצם מגדיר את סוג הקוד שבעמוד (הוא הכרחי, אגב, גם ב-HTML תיקני, אך לא ניכנס לזה כאן), כאשר ב-XHTML יש לו 3 סוגים מוגדרים:
1. עמוד XHTML נוקשה.
2. עמוד XHTML מעבר.
3. עמוד XHTML פריימסט.
כל אחד משלושת הסוגים האלה הוא בעצם (DTD (Document Type Defenition. ה-DTD הוא אוסף חוקים שעל-פיהם רץ העמוד. בתוכו מוגדר חוקי ה-XHTML (מעיין אוסף חוקים שהקוד
חייב להיות כתוב לפיהם). למעשה, ניתן לכתוב DTD משלכם, אך בזה לא אעסוק במדריך זה.

שלושת ה-DTD

כאמור, ל-XHTML 1.0 מוגדרים 3 DTD:
1. Strict.
2. Transitional.
3. Frameset.

XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

נשתמש ב-strict רק כשנרצה קוד נקי לחלוטין המשתמש ב-CSS.

XHTML 1.0 Transitional

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

השימוש ב-Transitional נעשה בעיקר במעבר בין HTML ל-XHTML.
במצב זה אנו לא מחויבים להשתמש ב-CSS, ובכך האתר שלנו יכול לתמוך גם בדפדפנים שלא תומכים ב- CSS.

XHTML 1.0 Frameset

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 

בעמוד בו אנחנו רק מחלקים את הדפדפן לכמה חלקים באמצעות frameset ואין לנו קוד מעבר לכך, נשתמש ב-"Frameset".

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק