מדריך XHTML – חוקי המשחק – המשך

כללי ה-XHTML – המשך

1. מאפייני התגים, גם הם, חייבים להיות באותיות קטנות (lowercase).
2. הערכים של המאפיינים חייבים להיות בתוך מרכאות.
3. המאפיינים חייבים להיות בתבנית: מאפיין="ערך".
4. המאפיין ID מחליף את המאפיין NAME.
5. המאפיין "LANG".
6. הגדרת עמוד כ-XHTML.

1. מאפייני התגים, גם הם, חייבים להיות באותיות קטנות (lowercase).

מאפייני כל התגים חייבים גם הם להיכתב באותיות קטנות (lowercase).

דוגמא לקוד שגוי:

<table WIDTH="100%">

דוגמא לקוד תיקני:

<table width="100%">

אז בקיצור, כמו שכבר בטח שמתם לב – כל מה שהוא קוד – צריך להיות כתוב באותיות קטנות.
כמובן שאת הטקסט שיוצג בדפדפן ניתן לכתוב חופשי באיזה אותיות שתיבחרו, אך שמות התגיות
והמאפיינים שלהם והערכים שם המאפיינים שלהם – הכל חייב להיות כתוב באותיות קטנות (lowercase).

2. הערכים של המאפיינים חייבים להיות בתוך מרכאות.

הערכים שהמאפיינים מקבלים – חייבים להיות תחומים בין מרכאות.

דוגמא לקוד שגוי:

<table width=100%> 

דוגמא לקוד תיקני:

<table width="100%">

3. המאפיינים חייבים להיות בתבנית: מאפיין="ערך".

זה החוק שיחידי שלא אהבתי בכל הניסיון לעשות סדר בעמוד שלי.
ב-XHTML חובה לכתוב את המאפיינים בתבנית: מאפיין="ערך".

לדוגמא:

<dl compact="compact">
<input checked="checked" />
<input readonly="readonly" />
<input disabled="disabled" />
<option selected="selected">
<frame noresize="noresize">

ולא כמו שכתבנו עד עכשיו:

<dl compact>
<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>
<frame noresize> 

הנה רשימה של כל המאפיינים שקיצרנו עד היום עם הצורה שהם צריכים להיכתב ב-XHTML:

compact --> compact="compact" 
checked --> checked="checked" 
declare --> declare="declare" 
readonly --> readonly="readonly" 
disabled --> disabled="disabled" 
selected --> selected="selected" 
defer --> defer="defer" 
ismap --> ismap="ismap" 
nohref --> nohref="nohref" 
noshade --> noshade="noshade" 
nowrap --> nowrap="nowrap" 
multiple --> multiple="multiple" 
noresize --> noresize="noresize" 

4. המאפיין ID מחליף את המאפיין NAME.

ב-XHTML המאפיין NAME אינו קיים עוד. מעכשיו נשתמש ב-ID.
ב-HTML לחלק מהתגים היו קוראים בשם ע"י NAME ולחלק ע"י ID. ב-XHTML כולם מקבלים שמות עם המאפיין ID.

לדוגמא:

<img src="picture.gif" id="picture1" /> 

הערה: מאחר וישנם עדיין דפדפנים ברחבי העולם שלחלק מהתגיות מחפשים את השם בתוך NAME ולא ID, כתקופת מעבר ועד
שכולם יתמכו בתקן החדש, מומלץ לכתוב גם NAME וגם ID.

לדוגמא:

<img src="picture.gif" id="picture1" name="picture1" />

זאת כמובן רק לתגים שבעבר נקראו בשם באמצעות המאפיין NAME, ואלו הם:a, applet, frame, iframe, img, ו- map.

5. המאפיין "LANG".

ב-XHTML המאפיין lang קיים כמעט בכל התגיות.
אם אתם משתמשים במאפיין lang, אתם חייבים להוסיף את המאפיין xml:lang.

לדוגמא:

<div lang="no" xml_lang="no">Heia Norge!</div> 

6. הגדרת עמוד כ-XHTML.

עמוד XHTML חייב להכיל DOCTYPE. ה-DOCTYPE הוא בעצם ההגדרה שהעמוד הוא מסוג XHTML.
ה-DOCTYPE אינו נחשב כתגית בעמוד, אינו צריך תג סוגר. כשמוגדר DOCTYPE (והוא כמובן חייב להיות מוגדר) – חייבם להופיע בעמוד
התגיות ההכרחיות: HTML, HEAD, BODY, כשהתגית TITLE נמצאת בתוך ה-HEAD בצורה מקוננת.

עמוד XHTML בסיסי:

<!DOCTYPE Doctype goes here>

<html>
  <head>
    <title>Title goes here</title>
  </head>

  <body>
    Body text goes here
  </body>
</html> 

בפרק הבא אפרט יותר אודות ה-DOCTYPE וצורת הגדרתו.

תגיות: , ,

תגובות בפייסבוק