שלח תשובה

זירת השאלות

1161
צפיות
0
תשובות

leading Zero הורדה או הוספה לצורך השוואת תאריכים – command line

,‏ 2 במרץ, 2016@ECHO OFF
@For /F "tokens=2,3,4 delims=/ " %%A in ('Date /t') do @(
Set Month=%%A
Set Day=%%B
Set Year=%%C
@echo TODAY = %%B/%%A/%%C
)
@echo TODAY =%DAY%/%Month%/%Year%

02/03/2016

FOR /F "tokens=2 delims==" %%A in (C:Tablelocation.txt do (
FOR /F "skip=1 tokens=1,7,8,9 delims=," %%S in (C:TempMylists%%A.csv) do (
rem Day=%%V Month=%%U Year=%%T
echo %%A,%%S,%%V/%%U/%%T >> C:Temptest.csv
))


7/2/2016
1/3/2016

כיצד אני מגיע לפורמט בו אפשר לבדוק האם תאריך אחד גדול מהשני
ניסיתי להוריד את ה – 0 מהחודש והיום אבל ללא הצלחה

ולגבי הוספת 0 אנני יודע איך

to compare date ( no time) if compare LEQ – less than or equal
How do I solve the problem with the leading Zero

תודה

0 תשובות

    שלח תשובה