שלח תשובה

זירת השאלות

1265
צפיות
0
תשובות

עזרה בבקשה ברקורסיה + ASP קלאסי ובסיס נתונים של MS ACCESS

,‏ 11 ביולי, 2012

שלום לכל חברי הפורום, אני מבקש את עזרתכם, כבר שבועיים שאני לא מצליח לעשות תפריט שלוקח נתונים מהמסד נתונים של ACCESS ומציג אותו כעץ קטגוריות

כשאני עושה זאת ב- HTML וג'אווה סקריפט זה עובד נהדר אבל כשאני מתחיל לערב את מסד הנתונים אני מסתבך ולא מצליח

הקוד:

<%

connStr = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
"Dbq=" & server.mappath("access_db/shop.mdb") & ";" & _
" Uid=Admin;" & _
"Pwd=;"

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Open connStr
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

DIM mnux,mnusx

mnux = 1
mnusx = 1

SQLCat = "SELECT DISTINCT CategoryName FROM categories"

rs.Open (SQLCat),conn,3,1

numRecords = rs.RecordCount

Do While Not rs.EOF

%>

<!– ======== קטגוריה ראשית ======= –>
 <img src="images/plus.gif" id="but<%= mnux %>" onClick="SwapMode(mnu<%= mnux %>,but<%= mnux %>)"> <a class="menubottom" href="javascript:SwapMode(mnu<%= mnux %>,but<%= mnux %>)"><%=rs("CategoryName")%></a>
<br />

<%

mnux = mnux+1
rs.MoveNext
Loop

rs.Close
conn.close
%>

<!– ====== כאן באים הבנים ====== –>
<div id="mnu<%= mnusx %>" style="display:none">

<%

SQLSubCat = "SELECT * FROM sub_categories WHERE CategoryName='" & CategoryName & "'"

rs.Open (SQLSubCat),conn,3,1
'numRecords = rs.RecordCount

Do While Not rs.EOF

%>

    • <a class="menubottom" href="category.asp?CatName=<%=rs("CategoryName")%>&SubCatName=<%=rs("SubCategory")%>"><%=rs("SubCategory")%></a>
<br>

<%

mnusx = mnusx+1

rs.MoveNext
Loop

rs.Close
conn.close
%>

מצטער על הבאלגן של היישור,

מי שיכול לעזור תבוא עליו ברכה,

תגיות: רקורסיה, ASP , מסד נתונים

0 תשובות

    שלח תשובה