שלח תשובה

זירת השאלות

485
צפיות
0
תשובות

שבת שלום, פורום רקורסיבי – תגובות

,‏ 19 במרץ, 2005

יש לי את הקוד הבא לפורום רקורסיבי:mySQL = "Select id, parentID, subject, msg, top, TopicID, sender, datatime," &_
    " ILINK1,ILINK2,ILINK3,ILINKd1,ILINKd2,ILINKd3,file" &_
    " FROM topic" &_
    " Where type = '1'"&_
    " AND F_ID = " & ForumID & " "

    SET RsShowMsg = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
                     RsShowMsg.Open mySQL,DBConn
            IF Not RsShowMsg.EOF Then
        recArray = RsShowMsg.getRows()
        dim i
        For i = 0 to uBound(recArray,2)
           IF recArray(1,i) = 0 then ' זו הודעה ראשית
                      Response.Write("        <table width=""100%"" border=""0"" bordercolor=""black"" cellpadding=""2"" cellspacing=""2"">"& vbNewLine)
            call showMessage(i,"Tmsg")
                      Response.Write("        </table>"& vbNewLine)
           End IF
        Next
            Else
           Response.Write("        אין הודעות"& vbNewLine)
            End IF
    RsShowMsg.Close
    SET RsShowMsg = Nothingאני מסנה להציג תגובות של נושא מסויים ניסיתי לשים
and id = 3

לא עזר קיבלתי רק את ההודעה הראשית .. ולא את התגובות, איך אפשר לסדר ?

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה