שלח תשובה

זירת השאלות

469
צפיות
0
תשובות

בעיית עברית בהרצת vbs מתוך ASP.NET

,‏ 25 באוגוסט, 2005

יש לי עמוד ASP.NET שמריץ קובץ vbs שבסופו של דבר אמור להציג הודעה בעברית. הכל עובד חוץ מהעובדה שבמקום עברית אני רואה סימני שאלה. יש למישהו רעיון מה הבעיה. הנה הקוד שבו אני משתמש:<%@ Import Namespace="System.IO"%>
<script language="VB" runat="server" Codepage="1255">
Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

Dim output As String
Dim p as new System.Diagnostics.Process

p.StartInfo.FileName = "C:WINDOWSsystem32cscript.exe"
p.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
p.StartInfo.RedirectStandardError = True
p.StartInfo.UseShellExecute = False
p.StartInfo.Arguments = "C:inetpubwwwroottesttest.wsf //Nologo"
p.Start()
p.WaitForExit()

output = p.StandardOutput.ReadToEnd
Response.write("<html><head><META HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE CONTENT=TEXT/HTML; CHARSET=WINDOWS-1255></head><body>")
Response.Write(output)
Response.write("</head><body></body></html>")

End Sub
</script>

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה