שלח תשובה

זירת השאלות

730
צפיות
0
תשובות

הצגת רשומה ב ASP.NET מ- ACCESS

,‏ 11 באפריל, 2009

asp זה היה response.write rs("kind")

איך עושים את זה ב ASP.NET?

הקוד:

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Data.OleDb;

using System.Data.SqlClient;publicpartialclassSha : System.Web.UI.Page

{

protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e)

{string ConStr = ConfigurationSettings.AppSettings["mn"];

OleDbConnection ConObj = newOleDbConnection(ConStr);

string SqlStr = "SELECT * FROM [apartments]";

OleDbCommand cmd = newOleDbCommand(SqlStr, ConObj);

ConObj.Open();

OleDbDataReader Reader = cmd.ExecuteReader();

while (Reader.Read())

{

}

Reader.Close();

ConObj.Close();

}

}
תודה
גל

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה