שלח תשובה

זירת השאלות

706
צפיות
0
תשובות

בעיה בחלוקה לעמודים

,‏ 21 בנובמבר, 2009

אני מתחיל בבניית אתרים והורדתי מערכת של משתמשים מFreeasp.
הקוד שלי הוא כזה:
<%@Language=VBScript codepage=1255%>

<!–התחלה–>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html dir="rtl">
<head>

<!–קידוד–>
<meta http-equiv="content-language" content="he">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1255">

<!–תגי מטא–>
<title>רשימת חברי האתר</title>
</HEAD>

<!–התחלה של בודי–>
<BODY>
<CENTER><font style="font-size:12pt;" face="arial"><B>

<!–כותרת–>

<font style="font-size:15pt;" face="arial">
<U>רשימת חברי האתר</U>
</font><BR><BR><BR>

<!–הצגה–>

<TABLE BORDER="1" width="100%">
<TR>
<TD align="center"><B>שם משתמש</CENTER></B></TD>
<TD align="center"><B>אתר אישי</B></TD>
<TD align="center"><B>שם</B></TD>
<TD align="center"><B>מין</B></TD>
</TR>

<%
'הצגה מהדטה בייס
Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("db.mdb")
MyConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
SQL_query = "SELECT * FROM users ORDER BY id DESC"
Set RS = MyConn.Execute(SQL_query)
WHILE NOT RS.EOF
%>

<TR>
<TD><A HREF="usercard.asp?username=<%=RS("username")%>" title="לחץ על השם משתמש כדי לראות עוד פרטים עליו, לראות תמונה (עם יש) ולשלוח הודעה פרטית"><%=RS("username")%></A></TD>
<TD>
<A HREF="http://<%=RS("website")%>" TARGET="_blank">
<%
'עושה שלוש נקודות עם הכתובת של האתר ארוכה מדי
website = RS("website")
IF LEN(website)>10 THEN
website = LEFT(website,10) & "…"
END IF
response.write website
%></A> 
</TD>
<TD><%=RS("name")%> <%=RS("secname")%> </TD>
<TD><%=RS("sex")%></TD>
</TR>

<%
RS.MoveNext
WEND
%>

</TABLE>

<!–אסור למחוק!!!–>
<br><br><br>
בנה את המערכת <A HREF="Mailto:[email protected]">ליאור וול</A> מנהל אתר <A HREF="http://www.FreeAsp.cjb.co.il" TARGET="_blank">FreeAsp</A>

<!–סיום–>

</B>
</CENTER>
</FONT>
</BODY>
</HTML>

<!–סוף–>

(אין לי אפשרות להצמיד לשמאל כי אני משתמש בFF ואין לי IE)
עכשיו איפה אני שם את הקוד של החלוקה?
ניסיתי מלא דרכים וכלום לא עובד לי…
אפשר עזרה?

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה