שלח תשובה

זירת השאלות

1310
צפיות
0
תשובות

לא עובד באקסל 2007

,‏ 3 בפברואר, 2010

הפקודה עבדה מצוין באקסל 2003 ,
הקוד לכתיבה (לאחר טעינת ה-RS לטבלה)
        Dim dv As New DataView(dt)
        Response.Clear()
        Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
        Response.Charset = ""
        Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF7
        Response.Buffer = True
        Response.AddHeader("Content-disposition", "inline; filename=Report.xls")

        Dim stringWrite As New System.IO.StringWriter

        Dim htmlWrite As New System.Web.UI.HtmlTextWriter(stringWrite)

        Dim dg As New DataGrid
        dg.DataSource = dv
        dg.DataBind()
        dg.RenderControl(htmlWrite)
        Response.Write(stringWrite.ToString)
        Response.End()


לאחר שהתקנתי במחשב אקסל 2007 – מקבל הודעה "הקובץ שאתה מנסה לפתוח ,'XXX' , נמצא בתבנית שונה מזו שצוינה בסיומת הקובץ. וכו'

מה עושים ???

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה