שלח תשובה

זירת השאלות

788
צפיות
0
תשובות

טופס עדכון נתונים

,‏ 3 בדצמבר, 2011

שלום בניתי טופס עדכון נתונים הבעיה שכאשר המשתמש ממלא אותו המערכת מוחקת את הנתונים במקום לעדכן אותם

הנה הקוד:<%
Dim ItemID, Edit, Name, Email,u_Name,S_Shour,S_dShour,F_Fhour,F_dFhour,R_reason,T_Target,M_Mprio
Dim Conn, rs, SQL

ItemID= Request.QueryString("ItemID")
Edit = Request.QueryString("Edit")


Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open ("DATA")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

If IsEmpty(ItemID) or IsNumeric(ItemID) = False Then ItemID = 0
SQL = "Select * from car_ate where ItemID="&ItemID
rs.Open SQL, Conn


If rs.EOF Then
Response.Write "<h3 align=""center"">הרשומה המבוקשת נמחקה או אינה קיימת במסד הנתונים!</h3>" & vbcrlf
Else
If Edit <> "True" Then
%>
<form action="?Edit=True&ItemID=<%=ItemID %>" method="post" id=form1 name=form1>
<table dir="rtl" width="60%" align="center">
<tr>
<td width="15%" dir="rtl">שם פרטי:</td>
<td><input type="text" dir="rtl" name="u_Name" size="20" value="<%=rs("uName")%>"></td>
</tr>

<tr>
<td width="15%" dir="rtl">שם משפחה:</td>
<td><input type="text" dir="rtl" name="Name" size="20" value="<%=rs("N_NAME")%>"></td>
</tr>


<tr>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value=" עריכת רשומה " id=submit1 name=submit1>
<input type="reset" value=" החזר ערכים " id=reset1 name=reset1>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<%
Else
u_Name = Request.Form("uName")
N_NAME = Request.Form("N_NAME")

rs.Close

SQL = "Select * from car_ate where ItemID="&ItemID
rs.Open SQL, Conn, 2, 3

rs("uName") = uName
rs("N_NAME") = N_NAME

rs.Update
rs.Close

Response.Write "<h3 align=""center"">הרשומה נערכה בהצלחה!<br>" & vbcrlf
Response.Write "<a href=""index.asp"">חזרה לדף הרשומות</a></h3>" & vbcrlf

End If
End If

Set rs = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>תודה מראש!

תגיות:

0 תשובות

    שלח תשובה