שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. mynameispepper הגיב:


  Dim fso, DelFile
  Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  DelFile = FSO.DeleteFile(Server.MapPath("../folderName/" & imgName), True)
  Set DelFile = Nothing
  Set fso = Nothing

שלח תשובה