שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. כאשר רוצים להציג סימן דולר ב- WML  כותבים שתי סימני דולרים, כלומר $$.

שלח תשובה