שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. מוסיפים את שורת הקוד הבאה לראשית המסמך:

    <CFCONTENT type="text/vnd.wap.WML">

שלח תשובה