שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. כאשר רוצים להוציא שדה מסוג טקסט, תזכיר וכדומה עשינו כך לדוגמא:

    objReader.GetString(1)

    בשביל להוציא מספר נעשה כך:

    objreader.getInt32(1).ToString

שלח תשובה