שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. יש לשים בשגרה pgae_load את הקוד הבא:

    ButtonName.Attributes("OnClick") = "return confirm('TEXT');"

    כאשר ButtonName יהיה הid של הכפתור
    (את האירוע onclick ניתן לשנות לonmouseover וכו')

שלח תשובה