שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. אוריקס הגיב:


  Function VIDNumber(str)
      Dim iIDLength : iIDLength = len(str)
      Dim i
      Dim sID : sID = str
      
      If iIDLength < 9 Then
          For i=1 To 9 – iIDLength
              sID = "0" + sID        
          Next
      End If
      
      Dim iCount : iCount = 0
      Dim iCurrent
      Dim iTemp
      Dim iMul
          
      For i=1 To 9
          If ((i Mod 2) = 0) Then
              iMul = 2
          Else
              iMul = 1
          End If
          Temp =  Cint(Mid(sID,i,1)) * iMul
          If Temp > 9 Then
              Temp = 1 + (Temp Mod 10)
          End If
          iCount = iCount + Temp
      Next
      
      VIDNumber = (iCount Mod 10 = 0)
  End Function

  dim num
  num = "42"
  alert(VIDNumber(num))

שלח תשובה