שלח תשובה

זירת השאלות

2 תשובות

  1. מגדירים משתנה ומבצעים קלט של מספר:
    ;int num
    ;(()num=int.Parse(Console.ReadLine
    ובשביל להדפיס את המספר כותבים:
    ;(Console.WriteLine(num

שלח תשובה