שלח תשובה

זירת השאלות

4594
צפיות
1
תשובות

סדר ביצוע הפעולות בSQL

,‏ 9 בינואר, 2012

הפסוקית הבאה מדגימה כיצד אפשר לבצע שאילתא על טבלאות מרובים, קיבוץ נתונים, באמצעות החזרת רשימת ספרים ומספר המחברים שלהם משתי טבלאות Book ו-Authors כאשר שדה הקשר הוא isbn:

SELECT Book.title,
COUNT(*) AS Authors
FROM Book JOIN Book_author
ON Book.isbn = Book_author.isbn
GROUP BY Book.title;

מה סדר הפעולות??

1 תשובות

  1. השאלה לא לגמרי מובנת

    סדר הפקודות בשאילתא הוא קבוע

    למרות שה-SELECT הוא בתחילת השאילתא, הוא אמור לציין את כל השדות שאת רוצה בשאילתא, גם מתוך הטבלאות שב-JOIN

    כלומר תאורתית קודם כל מתבצע חיבור הטבלאות, ו-"רק אחר כך" הבחירה אילו שדות להכליל

שלח תשובה