שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

  1. אתה יכול להדפיס HTML באותה צורה:
    document.write('<strong>hello world</strong>');

שלח תשובה