שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. entry הגיב:
  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript">
   function showDiv(d_id) {
  	var oDiv=document.getElementById(d_id)
  	oDiv.style.display = oDiv.style.display == "none" ? "" : "none"
   }
  </script>
  </head>
  <body>
  <span style="cursor:hand" onClick="javascript:showDiv('d_1')">>></span>
  <div style="display:none" id="d_1">
  bla bla bla bla bla
  </div>
  <br /><br />
  <span style="cursor:hand" onClick="javascript:showDiv('d_2')">>></span>
  <div style="display:none" id="d_2">
  blo blo blo blo blo
  </div>
  </body>
  </html>
  

שלח תשובה