שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. BuildHome הגיב:


  <%
  Set GetIT = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  GetIT.Open "Get", "http://www.yousite.co.il/page.asp&quot;, False
  GetIT.setRequestHeader "Content-type", "text/html;charset=windows-1255"
  GetIT.Send
  myDim = GetIT.ResponseText
  Response.Write myDim
  %>

  הקוד שם את הפלט של העמוד page.asp במשתנה ולאחר מכן מדפיסו בעמוד.
  אני מניח שזה כן מה שהתכוונת. מה שמודפס זה הפלט שהמשתמש מקבל גם אם הוא יכנס לעמוד page.asp בעמוד או לעמוד הכולל את הקוד הנ"ל.

שלח תשובה