שלח תשובה

זירת השאלות

1365
צפיות
6
תשובות

asp.net הצגת נתוני טבלה באמצעות repeater- דחוף!

,‏ 17 בנובמבר, 2013

הגדרתי REPEATER וכשאני מריצה את הפרוייקט הוא פשוט מתעלם, ולא מראה אותו כלל.
(את שאר האובייקטים הוא מראה DIV וכדו') מה יכולה להיות הסיבה?

6 תשובות

 1. שושן הגיב:

  <div>

  <asp:Repeater ID="rpt" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" >
  <HeaderTemplate>
  <table>
  <tr id="hdr_tbl">
  <th>First Name</th>
  <th>Last Name</th>
  <th>Telephone Namber</th>
  <th>Update</th>
  </tr>

  </HeaderTemplate>
  <ItemTemplate>
  <tr>
  <td><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FIRST_NAME")%></td>
  <td><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"LAST_NAME")%></td>
  <td><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"TELEPHONE_NUM")%></td>
  <td><asp:Button runat="server" CssClass="btn_update" onclick="btn_update_Click" Text="Update" /></td>
  </tr>
  </ItemTemplate>
  <AlternatingItemTemplate></AlternatingItemTemplate>
  <SeparatorTemplate></SeparatorTemplate>
  <FooterTemplate>
  </table>
  </FooterTemplate>

  </asp:Repeater>

  <div id="Div1" runat="server" style="background-color:red">hellow hellow</div>
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"></asp:SqlDataSource>
  </div>

 2. שושן הגיב:

  מה הכוונה? מה צריך לכתוב ע"מ שיחזיר משהו?

 3. AdamG הגיב:

  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"></asp:SqlDataSource>

  המידע שהוא מחזיר

שלח תשובה