שלח תשובה

זירת השאלות

428
צפיות
1
תשובות

מה לא בסדר ?

,‏ 4 ביוני, 2004<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & Server.MapPath("db8.mdb") & ";Jet OLEDB:Database Password=1234"

struser =  Trim(Request.form("Login"))
strpass = Trim(Request.form("Password"))

Rs.open "Select * from Users where Login = "' & struser & '"", Conn, 3, 3

כמובן זה רק חלק מהקוד ניסיתי להריץ אותו  והנה השגיאה


ADODB.Recordset error '800a0e7d'

The application requested an operation on an object with a reference to a closed or invalid Connection object.

/mem/Login.asp, line 11


שורה 11  זו השורה של פתיחת הרקורדסט

תגיות:

1 תשובות

  1. הגרשיים צריכים להיות בתוך הסטרינג


    Rs.open "Select * from Users where Login='" & struser & "'", Conn, 3, 3

שלח תשובה