שלח תשובה

זירת השאלות

488
צפיות
2
תשובות

בעיה בכתיבה למסד אקסס ע"י ASP

,‏ 25 ביולי, 2004

זה הקוד שלי<%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
<%
    Dim name, email
    Dim Conn, rs, SQL
    name = Request.Form("name")
    email = Request.Form("email")

    Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
             Server.MapPath("Ado.mdb")

    Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL = "Select * from List"
    rs.Open SQL, Conn, 3, 3
    rs.AddNew
    rs("name") = name    
    rs("email") = email
    rs.Update

    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Conn.Close
    Set Conn = Nothing
    Response.Redirect "List.asp"
%>


וזו הודעת השגיאה שאני מקבל


Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E09)
Cannot update. Database or object is read-only.
/try/Add.asp, line 15


תגיות:

2 תשובות

  1. karoitay הגיב:

    תודה כן אני יודע כבר סידרתי את זה

שלח תשובה