שלח תשובה

זירת השאלות

6 תשובות

 1. אפשר ליצור כזה באמצעות FSO
  ככה


  dim objFSO, objFolder
  set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set objFolder = objFSO.GetFolder(server.mappath("."))
  set objFolder = nothing
  set objFSO = nothing

  וכמובן שאפשר ליצור עם זה תיקיות, למחוק, להעתיק, להעביר וכו'..

 2. elad13 הגיב:

  סליחה הפעם הקודמת..
  כככה איך אני יוצק תיקייה בתוך תיקייה קיימת.. ואיזה אני מוחק את התיקייה?

 3. ככה
  בשביל למחוק את התיקייה שהגדרת לאובייקט:

  dim del_folder
  del_folder = objFolder.DeleteFolder(True)

  (לא בטוח)

  בשביל למחוק תיקיה שאתה בוחר דרך אובייקט הFSO:

  dim del_folder
  del_folder = objFSO.DeleteFolder("c:folder",True)

שלח תשובה