שלח תשובה

זירת השאלות

349
צפיות
3
תשובות

אני לא מצליח לעשות חלוקה לעמודים

,‏ 10 בנובמבר, 2004

ניסיתי לעשות חלוקה לעמודים עם המדריך שבאתר הזה אבל לא הצלחתי

צירפתי את הדף בקובץ מצורף ואני מקווה שמישהו יוכל לסדר אותו.

תגיות:

3 תשובות

 1. webuild הגיב:

  זה נתןלי שגיאה ששמתי את הקובץ המצור
  ף, אני ינסה עוד פעם

 2. webuild הגיב:

  טוב זה לא עובד אני ירשום את הקוד פה


  <TABLE BORDER="1" width="100%" bordercolor="#cce4f4" style="border-collapse: collapse;" ALIGN="center">
      <%
  'חלוקה לעמודים
  Dim currPage,i,pCount, numRecs
  numRecs = 20
  currPage=1

  If Not request("currPage") = "" Then
      currPage= Request("currPage")
  End If

      'הצגה מהדטה בייס
      Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
      con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & Server.MapPath("שם ארוך מאוד.mdb")
      SQL = "SELECT * FROM [furom] WHERE [type]='NoTgova' ORDER BY id DESC"
      Set rs = con.Execute(SQL)

  rs.PageSize = numRecs
  'rs.CacheSize = numRecs

      WHILE NOT RS.EOF

  if Not rs.EOF Then
      pCount=rs.pageCount
      rs.AbsolutePage=CurrPage
  End If

  Do While Not rs.EOF AND i < rs.pagesize
      ' Data manipulation
      i=i+1
      rs.MoveNext
  Loop

      %>
  <TR>
  <TH colspan="3" ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#dfeef9"><A HREF="tgova.asp?id=<%=RS("id")%>" title="לחץ על הכותרת כדי לראות את ההודעה והתגובות שלה"><%=RS("title")%></a></TH>
  <TR>
  <TD>ע"י: <A HREF="../userslogin/usercard.asp?username=<%=RS("username")%>"><%=RS("username")%></A></TD>
  <TD>זמן: <%=RS("TimeOfSend")%></TD>
      <%
      sql="select count(*) as Tgovot from [furom] WHERE tgovato='" & rs("id") & "'"
      Set RS2 = Con.Execute(sql)
      %>  
  <TD>תגובות: <%=RS2("Tgovot")%></TD>
  </TR>
      <%
      RS2.MoveNext
      RS.MoveNext
      WEND
      %>
  </TABLE>
  <BR>

  <center><A HREF="AddNew.asp">לחץ כאן כדי להוסיף הודעה חדשה.</A></center>

  <br><br>
  <!–הצגה של העמודים–>
  <%
  for i = 1 to pCount
      if Cint(i) = Cint(currPage) then
          Response.Write " <b>"& i &"</b> "
      Else
          Response.Write " <a href=""index.asp?currPage=" & i & """>"& i &"</a> "
      End If
  Next
  %>

 3. זהר פלד הגיב:

  אין צורך בקובץ מצורף.
  קרא איך מציגים שאלה, ושאל אותה כמו שצריך.

שלח תשובה