שלח תשובה

זירת השאלות

7293
צפיות
5
תשובות

יש לי שגיאה….

,‏ 2 בינואר, 2005Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

The INSERT INTO statement contains the following unknown field name: 'Question'. Make sure you have typed the name correctly, and try the operation again.

/noimanshai/poll/Padd.asp, line 20והקוד<% Dim Conn, rs, SQL
    
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("PollDb.mdb")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

Dim Status,Question,newID,ans

Status = Request.Form("Online")
If Status="" Then Status=0
If Status=1 Then
   conn.Execute "UPDATE pl_Question SET Status=2 WHERE Status=1"
End If

dim sql

Question= Replace(Request.Form("Question"),"'",""")
sql = "INSERT INTO pl_Question (Question,Status) VALUES ('"
sql = sql & Question & "'," & Status & ")"
conn.Execute sql

rs.Open "SELECT MAX(ID) as newID FROM pl_Question",conn
newID=rs("newID")
rs.Closeתגיות:

5 תשובות

 1. שי נוימן הגיב:

  מישהו יכול להסביר לי


  Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

  The INSERT INTO statement contains the following unknown field name: 'Question'. Make sure you have typed the name correctly, and try the operation again.

  /noimanshai/poll/PostPoll.asp, line 17

 2. Just-Tal הגיב:

  לא יעזור לך גם אם תשים…
  עוד 1000 הודעות. זה רק יעצבן אנשים ולא יעזרו לך.

  תמתין בסבלנות ובסוף מישהו שידע מה זה יאמר לך.

 3. העקרב הגיב:

  אני חושב… ולפעם הבאה, אל תציף ככה

 4. העקרב הגיב:

  הקוד: XD

  <% Dim Conn, rs, SQL
      
  Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("PollDb.mdb")
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

  Dim Status,Question,newID,ans

  Status = Request.Form("Online")
  If Status="" Then Status=0
  If Status=1 Then
     conn.Execute "UPDATE pl_Question SET Status=2 WHERE Status=1"
  End If

  dim sql

  Question= Replace(Request.Form("Question"),"'",""")
  sql = "INSERT INTO pl_Question (Question,Status) VALUES ("
  sql = sql '"& Question & "','" & Status & "')"
  conn.Execute sql

  rs.Open "SELECT MAX(ID) as newID FROM pl_Question",conn
  newID=rs("newID")
  rs.Close

 5. זהר פלד הגיב:

  ובנוסף,
  יש מאמר במדור ASP על איך לדבג SQL…
  מומלץ בחום (ולא רק בגלל שאני כתבתי אותו)

שלח תשובה