שלח תשובה

זירת השאלות

376
צפיות
3
תשובות

שאלה לגבי חלוקה לעמודים ו GETROWS

,‏ 28 בינואר, 2005

האם אני יכול לחק רקורדסט לעמודים ואז לעשות

GETROWS

ולקבל רק את הרשומות שנמצאות בעמודים האלו? כי זה לא הצליח לי.
זה מציג לי עדיין את כל הרשומות…

הנה הקוד:'open connection to the father messages
    Sqls="Select * From forum where msg_father_id=0 order by msg_last_time desc"
    Set rsmes=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    rsmes.Open Sqls, Conn, 3, 3
    
    'partition to pages
    currpage = 1
    numrecs = 3
    
    If not Request.QueryString("currpage") = "" then
        currPage = Request.QueryString("currpage")
    End if
    
    rsmes.PageSize = numRecs
    rsmes.CacheSize = numRecs
    
    If not rsmes.EOF then
        pcount = rsmes.PageCount
        rsmes.AbsolutePage = currpage    
    End if
    
    recfather = rsmes.GetRows()
    
    rsmes.Close
                set rsmes = nothing

תגיות:

3 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  נסה כך
      'partition to pages
      currpage = 1
      numrecs = 3

  'open connection to the father messages
      Sqls="Select * From forum where msg_father_id=0 order by msg_last_time desc"
      Set rsmes=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
      rsmes.CacheSize = rsmes.PageSize
      rsmes.PageSize = numRecs
      rsmes.Open Sqls, Conn, 3, 1
      
      If not Request.QueryString("currpage") = "" then
          currPage = Request.QueryString("currpage")
      End if
      
      
      If not rsmes.EOF then
          pcount = rsmes.PageCount
          rsmes.AbsolutePage = currpage    
      End if
      
      recfather = rsmes.GetRows()
      
      rsmes.Close
                  set rsmes = nothing

 2. Just-Tal הגיב:

  לא עובד… אולי חלוקה ברמת ה SQL?
  מישהו יכול להראות לי איך אני צריך לעשות את הוצאת הנתונים.

 3. Just-Tal הגיב:

  לא משנה, תודה. אני מעביר קודם ב…
  GETROWS

  את כל הרשומות ואז עושה חלוקה…

שלח תשובה