שלח תשובה

זירת השאלות

421
צפיות
2
תשובות

הוספת נתונים ל DB

,‏ 8 בפברואר, 2005


יש לי בעיה בהוספת נתונים לDB (שליפת נתונים עובדת מצויין, אז אין בעיה בקישור לDB) .
מופיעה שגיאה :
Current Recordset does not support updating.

אולי יש אילושהן הגדרות שצריך לשנות שזה יעבוד?

הינה הקוד ב ASP:

        <%
        Dim na
        Dim ConStr
        Set ConStr = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        ConStr.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & Server.MapPath("anatdb1.mdb"))
        Dim rsFor
        Set rsFor=Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
        rsFor.Open "tab1",ConStr
        
        Response.Write "<tr><td>" & rsFor("id") &"</td></tr>"
        
        rsFor.AddNew
        rsFor("id") = na    
        rsFor.Update
        
        rsFor.Close
        set rsFor = nothing
        ConStr.Close
        set ConStr = nothing
    %>

תגיות:

2 תשובות

  1. זהר פלד הגיב:

    סוגי סמנים ונעילות…
    קרא במדריך ה ASP בחלק ב' של בסיסי נתונים על סוגי סמנים ונעילות.

    ד"א, Insert עדיף לבצע בעזרת משפט SQL, אלא אם כן יש לך מספר של הכנסות שורה רצופות.

שלח תשובה