שלח תשובה

זירת השאלות

505
צפיות
2
תשובות

האם הקישור לבסיס הנתונים תקין?

,‏ 12 במרץ, 2005

שלום
חבר הראה לי שיטה שאפשר להתחבר אל בסיס נתונים בעזרת סשניים מה שלא
?מצריך כל שאילה לבצע את החיבור אל בסיס הנתונים האם זה תקין
האם השיטה הזאת תקינה
האם היא מכבידה על השרת
הוא גם אומר שהוא סוגר בסוף כל דף את הסשניים מה שנראה לי
מכביד פחות על השרת
השמח לשמוע חוות דעת

set session("Conn") = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set session("rs") = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
set session("rs_in_loop")=server.createObject("adodb.recordset")
session("Conn").Open dsn

ביצוע שאילתה:
sql = "SELECT top 5 * FROM Gallery order by IDGallery desc"  
set session("rs")=session("Conn").Execute(sql)
if not session("rs").eof then
  session("rs").movenext

תגיות:

2 תשובות

שלח תשובה