שלח תשובה

זירת השאלות

423
צפיות
2
תשובות

יש לו הודעת שגיאה…

,‏ 29 באפריל, 2005ADODB.Connection error '800a0bb9'

Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

/IlanRamon/cheaklog.asp, line 11


תגיות:

2 תשובות

 1. shai4u הגיב:

  הנה הקוד


  <%@ Language="VBScript" codepage=1255%>
  <font face=tahoma>
  <%
  session("user") = request.form("user")
  session("pass") = request.form("pass")
  username = session("user")
  pass = session("pass")
  Set c = Server.CreateObject("adodb.connection")
  c.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("")
  c.execute "select user,pass from users where user='"& username &"' and pass='"& pass &"'"
  if c.eof then
  response.write "<center>"
  response.write "<img src=error.jpg>"
  response.write "<a href=login.htm>חזרה</a>"
  else
  response.write "<center>"
  response.write "<img src=yes.jpg>"
  response.write "<a href=gb.asp>כניסה למערכת</a>"
  end if
  %>
  </font>
  <%
  c.close
  set c = nothing
  %>

שלח תשובה