שלח תשובה

זירת השאלות

649
צפיות
1
תשובות

בעיית כתיבה לדטה

,‏ 5 במאי, 2005

אני רוצה שתסתכלו על הקוד ותאמרו מה הבעיה עם הקוד או הדטה.אני מקבל 500 כל הזמן בשליחת הטופס.
הנה הודעת השגיאה:

הנה השגיאה:
Microsoft JET Database Engine error '80040e09'

Cannot update. Database or object is read-only.

/Add.asp, line 28
שורה 28 –     rs.AddNew
ADD.HTM
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">
<title>הוספת רשומה</title>
</head>
<body dir="rtl">
  <h3>הוספת רשומה</h3><br>
  <form action="Add.asp" method="post">
  <table dir="rtl" width="60%" align="center">
    <tr>
    <td width="15%" dir="rtl">שם מלא:</td>
    <td><input type="text" dir="rtl" name="name" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="15%" dir="rtl"> דוא"ל:</td>
    <td><input type="text" dir="ltr" name="email" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" align="center">
    <input type="submit" value=" הוספת רשומה ">
    <input type="reset" value=" החזר ערכים ">
    </td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>

</html>

ADD.ASP

<%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">
<title>דף חדש 2</title>
</head>

<body>

<%
    Dim name, email
    Dim Conn, rs, SQL
    name = Request.Form("name")
    email = Request.Form("email")

    Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
             Server.MapPath("./dbGBook.mdb")

    Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    SQL = "Select * from tbl_GB"
    rs.Open SQL, Conn, 2, 3
    rs.AddNew
    rs("name") = name    
    rs("email") = email
    rs.Update

    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Conn.Close
    Set Conn = Nothing
%>
</body>

</html>


תגיות:

1 תשובות

 1. SAML הגיב:

  התקנת פורום PHPBB
  שלום,
  אני לא מצליח להתקין את הפורום באתר
  העלתי את הקבצים לשרת ואני גולש לכתובת שממוקם INSTALL.PHP באתר שלי
  ואני מקבל 404.
  לא העלתי לשרת דטהבייס MYSQL כי לא הצלחתי להפעיל את INSTALL.PHP
  זה קשור?
  אגב האתר שלי צריך להבנות בUNIX כדי שהפורום יעלה?
  מה הבעיה לדעתכם?
  תודה

שלח תשובה