שלח תשובה

זירת השאלות

562
צפיות
8
תשובות

שימוש ב CHECKBOX להעברת מידע רב

,‏ 7 ביוני, 2005

הכנתי רשימת ניהול להכנס של נתונים לבסיס הנתונים, בדף הניהול יש לי רשימה
עם CHECKBOX ועוד CHECKBOX בניפרד מהשאר כשבלחיצה עליו הוא בוחר
את כל השאר ושולח את הנתונים לדף ASP שמקבל את הנתונים ומכניס לבסיס
הנתונים, הבעיה היא שהוא מכניס רק את הערך האחרון שמועבר אליו לדוגמא:

אם יש לי 23 CHECKBOX אז הוא מכניס רק את האחרון במספור שזה ה 23
ואת כל שאר המידע הוא לא מכניס ואין הודעת שגיא כלום. איך אני יכול להכניס מס
רב של נתונים במכה אחת.

אני מצרף לכאן את הקוד של דף ה ASP:


<%
    dim c
    dim s
    dim r
    dim mnpass

set c=server.createobject("adodb.connection")
set r=server.createobject("adodb.recordset")

s="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &_
"Data Source=" & server.mappath("db/db.mdb") & ";"
c.open(s)

    tbmn=request.form("tbr") 'table name
    idnt=request.form("idbn") 'checkbox name

sql=tbmn&" WHERE id IN (" & idnt & ")"
r.Open sql, c, 3, 1, &H0002

    numR=r.fields("numE")
    numS=r.fields("numG")

c.execute "insert into deleted (numE,numG,tbnam) values('" & numR & "','" & numG & "','" & tbmn & "')"

r.close
set r=nothing
c.close
set c=nothing
response.redirect "emp.html"
%>


מודה מראש על העזרה.

תגיות:

8 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  מה עם קצת קוד HTML
  שנראה מה אתה מנסה לשלוח וכו'?

 2. master7 הגיב:

  הינה קוד HTML


  <html>
  <head>
  </head>
  <body scroll="no">
  <%
  Dim servCon
  Dim servUrl
  Dim servRec
  Dim cit
  Dim tnm
  Dim numM
  Dim redN
  Dim sql

  set servCon=server.createobject("adodb.connection")
  set servRec=server.createobject("ADODB.Recordset")

  servUrl="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &_
  "data source=" & server.mappath("dbdb.mdb") &";"
  servCon.Open(servUrl)

  cit=Request.QueryString("serch")
  tnm=Request.QueryString("tib")

  sql=tnm &" where numE like '%"& cit &"%' order by dy DESC"
  servRec.Open sql, servCon, 3, 1, &H0002
  %>
  <script>
  function SelAll(val,grp)
  {
         for(var i=0;i<grp.length;i++)
              grp[i].checked=val
  }
  </script>
  <%
  'Start building the table
  response.write"<table cellpadding='0' cellspacing='1' border='0'>"
  response.write"<tr>"
  %>
  <td colspan=5 height=15 bgcolor=gray style='font-size:11; font-family:Arial; text-align:center; color:#ffffff; cursor:default;'>
  <b><%=cit%> חיפוש עבור </b>
  <input type="checkbox" name="all" onClick="SelAll(this.checked,document.delfrm.idbn);document.delfrm.submit();document.location.reload();">
  </td>
  <form action="del.asp" method="post" name="delfrm" target="_blank">
  <input type="hidden" name="tbr" value="<%=tnm%>">
  </tr>
  <%
  response.write"<tr>"
  response.write"<td colspan=5 bgcolor=#D5EAFF style='font-size:1; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>"
  response.write"<div id='dvtb' style='width:450; height:215; overflow-x:hidden; overflow-y:auto; font-size:12; font-family:Arial; color:#000000; cursor:default; background:#F2F2F2; border:solid 1 gray;'>"
  response.write"<table cellpadding='0' cellspacing='1' border='0'>"
      If Not servRec.EOF Then
  numM=servRec.fields("numE")
  numN=servRec.fields("numE")
  %>
  <tr>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:425; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>
  <%=numM%>  <%=numN%>  <%=servRec.fields("dy") %>
  </td>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:20; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>
  <input type="checkbox" name="idbn" value="<%=servRec.fields("id")%>">
  </td>
  </tr>
  <%
      servRec.MoveNext
         End If
        Next
  response.write"</table>"
  response.write"</div>"
  response.write"</td>"
  %>
  </form>
  <%
  servRec.Close
  Set servRec=Nothing
  %>
  </body>
  </html>

 3. זהר פלד הגיב:

  לא לא לא…
  קוד HTML… לא קוד ASP שמייצר אותו.

  גלוש לטופס, תעשה View Source, ואת הקוד הזה תעלה לכאן.

  וגם שם, עדיף שתעלה רק את החלק הרלוונטי, ולא את כל הקוד.
  אין לנו עניין לראות מה ה Title של העמוד וכד'…

 4. master7 הגיב:

  הקוד

  <table cellpadding='0' cellspacing='1' border='0'><tr>
  <td colspan=5 height=15 bgcolor=gray style='font-size:11; font-family:Arial; text-align:center; color:#ffffff; cursor:default;'>
  <input type="checkbox" name="all" onClick="SelAll(this.checked,document.delfrm.idbn);document.delfrm.submit();document.location.reload();">
  </td>
  <form action="del.asp" method="post" name="delfrm" target="wshow">
  <input type="hidden" name="tbr" value="sran4">
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=5 bgcolor=#D5EAFF style='font-size:1; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>
  <div id='dvtb' style='width:450; height:215; overflow-x:hidden; overflow-y:auto; font-size:12; font-family:Arial; color:#000000; cursor:default; background:#F2F2F2; border:solid 1 gray;'><table cellpadding='0' cellspacing='1' border='0'>
  <tr>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:425; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>

  </td>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:20; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>
  <input type="checkbox" name="idbn" value="736897">
  </td>
  </tr>

  <tr>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:425; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>

  </td>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:20; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>
  <input type="checkbox" name="idbn" value="736843">
  </td>
  </tr>

  <tr>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:425; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>

  </td>
  <td bgcolor=#D5EAFF onClick="this.style.background='red';" style='width:20; font-size:12; font-family:Arial; text-align:center; cursor:default;'>
  <input type="checkbox" name="idbn" value="736753">
  </td>
  </tr>

  </div>
  </td>
  </form>
  </tr>
  </table>

 5. BuildHome הגיב:

  אתה צריך לעשות
  לולאה על כל העניין של הכנסת הנתונים לטבלה deleted כדי לעבור על כל הרשומות מהרקורדסט.

 6. BuildHome הגיב:

  בערך משהו כזה
  sql=tbmn&" WHERE id IN (" & idnt & ")"
  r.Open sql, c, 3, 1, &H0002
      Do While not r.EOF
          numR=r.fields("numE")
          numS=r.fields("numG")

          c.execute "insert into deleted (numE,numG,tbnam) values('" & numR & "','" & numG & "','" & tbmn & "')"
      r.MoveNext
      Loop

  r.close

שלח תשובה