שלח תשובה

זירת השאלות

507
צפיות
4
תשובות

לא מצליח ליצור מסד נתונים…

,‏ 9 ביוני, 2005

התיקייה המוגדרת קיימת…עברתי על הקוד 200 פעם ולא הצלחתי להבין מהיכן נובעת השגיאה…
הקוד המדובר:


<%
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

oConn.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
           "Dbq=C:clubDB;" & _
           "Extensions=asc,csv,tab,txt;" & _
           "Persist Security Info=False"

oConn.Execute "CREATE TABLE clubDB.txt" &_
          "(" &_
          "buisnessName CHAR, " &_
          "employeesNum CHAR, " &_
          "buisnessPhone CHAR, " &_
          "buisnessAdress CHAR, " &_
          "fax CHAR, " &_
          "garagesNum CHAR, " &_
          "Cellular CHAR, " &_
          "buisnessEmail CHAR, " &_
          "birthday CHAR, " &_
          "city CHAR" &_
          ")"

oConn.Close
Set oConn = Nothing

%>
<html dir="rtl">
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
מסד הנתונים Club הוגדר בהצלחה
</body>
</html>

תגיות:

4 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  גם אני לא יודע…
  לא כתבת שום שגיאה, איך נוכל לעזור לך?

  ולמה בכלל להשתמש במסד טקסט?

 2. BINI הגיב:

  באורח פלא..
  יצירת מסד הנתונים הצליחה פתאום..עכשיו הבעיה ביצירת מסד נתונים אחר. מתקבלת לי שגיאה בשורה 9:


  <%
  set oConn=server.createObject("ADODB.connection")

  oConn.open "driver={microsoft text driver (*.txt; *.csv)};" &_
         "dbq=C:ContactDB;" &_
         "extensions=asc,csv,tab,txt;" &_
         "persist security info=false"

  oConn.Execute "CREATE TABLE contactDB.txt" &_
            "(" &_
            "address char, " &_
            "Name char, " &_
            "garage char, " &_
            "email char, " &_
            "Phone char, " &_
            "topic char, " &_
            "content char, " &_
            ")"

  oConn.close
  set oConn=nothing

  %>

  <html dir="rtl">
  הוגדר בהצלחה מסד הנתונים Contact
  </html>

 3. BINI הגיב:

  לא להתייחס לשורה ראשונה בקוד בספירה

 4. זהר פלד הגיב:

  וזה שאינו יודע לשאול…
  קיבלת הודעת שגיאה. יופי לך. מה ההודעה אומרת? אנחנו אמורים לנחש?

  שורה 9? למה שנספור שורות כשאתה יכול פשוט להדגיש אותה, או להוסיף לה איזה חץ שמצביע עליה, או פשוט לומר שזו השורה שמכילה את oConn.open (לדוגמא).

  ובשביל מה אנחנו צריכים גם את הקוד שאחרי הודעת השגיאה? מה זה נותן לנו בחיים?

  בקיצור, נסח את השאלה שלך כמו שצריך ותקבל תשובה.

שלח תשובה