שלח תשובה

זירת השאלות

6 תשובות

 1. shay3434 הגיב:

  תאר מה זה "לא מצליח"
  מתקבלת שגיאה?
  תן פרטים שנוכל לעזור..

  ונסה אולי להחליף מתמונה לקוד פלאש.

 2. shay3434 הגיב:

  אם לא
  תפרט מה עשית (הסבר וקוד) לא נוכל להעמיד אותך על טעותך. לכן, רצוי שתרשום הסבר לבעיה ותציג את הקוד הרלוונטי.

  אם אני לא טועה, יש דרך להחליף תמונה לפלאש ואז הכל נראה חלק. אבל אתה צריך להראות איזה קוד כתבת כדי לקבל עזרה…

 3. nati10biton הגיב:

  מצורף קוד


  <table><tr><td>
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0&quot; width="100%"  height="15%" id="index" align="top">
          <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
          <param name="movie" value="main-vayo.swf" />
          <param name="quality" value="best" />
          <param name="loop" value="true" />
          <param name="menu" value="false" />
          <param name="wmode" value="transparent" />
          <param name="bgcolor" value="#006666" />
          <embed src="main-vayo.swf" quality="best" wmode="transparent" bgcolor="#006666" width="100%" height="15%" name="index-hashef" align="top" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; />
          </object>
  </td></tr></table>

 4. BuildHome הגיב:

  נסה כך
  <object type="application/x-shockwave-flash" data="main-vayo.swf" width="100%" height="15%">
  <param name="movie" value="main-vayo.swf" />
  </object>

שלח תשובה