שלח תשובה

זירת השאלות

539
צפיות
5
תשובות

עזרה – הודעת שגיאה ב-ASP

,‏ 6 בפברואר, 2006

שלום רב,
הרצתי רשימת תפוצה והוא מציג לי את ההודעה הזאת
"Microsoft VBScript runtime error '800a003e'

Input past end of file
"

מה הסיבה?

תגיות:

5 תשובות

 1. זהר פלד הגיב:

  ככה בחיים לא נוכל לדעת.
  מה הקוד שמייצר את השגיאה?

 2. Tale הגיב:

  הקוד 1/2

  <%
  bottomtable
  End Function

  Function addemailaddy()
      toptable
      Response.write "<tr><td colspan=""2"">"
      newemailaddy=Request.Form("emailaddy")
      logfile = Server.MapPath("email-list.txt")
      dateadded=date()
      Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set objCountFile = objFSO.OpenTextFile(logfile, 1, True)
      news = objCountFile.ReadAll
      objCountFile.Close
      Set objCountFile = Nothing    
      Set objFSO = Nothing
      userrecord = Split(news, "**")
      numrecords = Ubound(userrecord)
      flag=0
      finalstr=""
      for i = 1 to numrecords
      counter=Split(userrecord(i), "%%")
      If counter(0)=newemailaddy Then
          flag=1

 3. Tale הגיב:

  הקוד2/2


      Else
          ' Do nothing
      End If
      Next
      If flag=0 Then
          If newemailaddy = "" Or Not IsValidEmail(newemailaddy) Then
              Response.write "I'm sorry – you entered an invalid email address which we have been unable to add to our newsletter list.<p>Please <a href='javascript:history.back(-1)'>go back</a> and correct the error"
          Else
              Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    
              Set objCountFile = objFSO.OpenTextFile(logfile, 1, True)
              news = objCountFile.ReadAll
              objCountFile.Close
              Set objCountFile = Nothing    
              Set objFSO = Nothing
              atempip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
              finalstr=news & "**" & newemailaddy & "%%" & dateadded & "||" & atempip & "||0"
              Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
              Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile(logfile)
              objTextFile.WriteLine finalstr
              objTextFile.Close
              Set objTextFile = Nothing
              Set objFSO = Nothing
              Response.Write "Your email address: " & newemailaddy & " has been added to our subscriber list!<p>To un-subscribe at anytime, just visit this page again and choose unsubscribe in the form, whilst entering the email address: " & newemailaddy & ""
              sendemail newemailaddy, welcometitle, welcomemessage
          End If
      Else
          Response.Write "The email address: " & newemailaddy & " is already subscribed to our list, and has not been added again.<p>If you intended to un-subscribe from our list, please <a href='javascript:history.back(-1)'>go back</a> and choose 'Un-Subscribe' instead of 'Subscribe'"
      End If
      Response.Write "</td></tr>"
      bottomtable
  End Function

 4. אוריקס הגיב:

  לינק אדום בראש הפורום
  קרא איך מציגים שאלות.

שלח תשובה