שלח תשובה

זירת השאלות

665
צפיות
3
תשובות

בעיה בהוספת נתונים למוסד ACCESS

,‏ 24 במרץ, 2006<%
dim user
dim fname
dim lname
dim pass
dim email
dim id
dim zip
dim birth
dim sq
dim rs
dim path
dim conn

user=Request.Form("username")
fname=request.form("fname")
lname=request.form("lname")
pass=request.form("pass")
email=request.form("email")
id=request.form("id")
zip=request.form("zip")
birth=request.form("year")

sq="insert into tblregister(usrname,fname)values('"&user&"','"&fname&"')"
path=server.MapPath("register.mdb")
set conn=server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &path
conn.Execute sq
conn.Close
set conn=nothing
%>


וזאת הבעיה


Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Operation must use an updateable query.
/web/html/reg.asp, line 204תגיות:

3 תשובות

 1. shlomoch הגיב:

  האם עשית שינויים במחשב כמו התקנה
  מחדש או שינוי הגדרות? אם כן אז תבצע את סידרת הפעולות הבאות – פעולות אלו מתקנות את הודעת השגיאה שקיבלת (מתוך האתר של מיקרוסופט)


  ERROR [HY000] [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query
  The cause of this is lack of permissions for the ASPNET user to write to the folder. To remedy this situation follow these steps

  The cause of this is lack of permissions for the ASPNET user to write to the folder. To remedy this situation follow these steps

  Open the file explorer
  Tools menu
  Options menu
  Click the [View] tab
  Uncheck "Use simple file sharing"
  Click OK
  Find the folder in which your MDB file is kept
  Right-click the folder
  Select "Sharing and security"
  Click the [Security] tab
  Click the Add button
  Click the Advanced button
  Click the Find Now button
  Select the ASPNET user and click OK (i.g  IUSER_PcName)
  In the checkboxes at the bottom of the form, give this user Full Control

 2. deanos הגיב:

  עובד !!! תודה רבה !!!!
  אתה לא יודע כמה אני שמח (כבר התחלתי להתיאש)
  תודה תודה תודה 🙂

 3. GuyShmon הגיב:

  למה אתה לא עושה ככה…>>?


  Rs.AddNew
  Rs("try") = request.form("try")
  Rs.UpDate

  ???

  הכי פשוט…וגם יותר מהיר חוסך משאבים מהשרת

שלח תשובה