שלח תשובה

זירת השאלות

615
צפיות
2
תשובות

בעיה בשמירת נתוני המשתמש

,‏ 20 ביוני, 2006

שלום מישהו אולי יוכל להסביר לי מה הבעיה בקודASP  הבא שנתוני המשתמש  לא נשמרים לי באקסס??

תודה<%@ Language=VBScript codepage=1255%>
<%
Dim Uname, uPass, myStr, conn, rs, conStr, rsStr, mySql

Uname = Request.Form("Uname")
uPass = Request.Form("uPass")
name= Request.Form("name")
lastname= Request.Form("lastname")
ID= Request.Form("ID")
address= Request.Form("address")
city= Request.Form("city")
zipcode= Request.Form("zipcode")
phon= Request.Form("phon")
cellular= Request.Form("cellular")

’email= Request.Form("email")


email= CBool(Request.Form("email"))
    

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source ="
conStr = conStr & Server.MapPath("outpost.mdb")

conn.Open "outpostDB"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsStr = "SELECT Uname FROM customer "
rsStr = rsStr & "WHERE Uname='" &  Uname&"'"    set rs = nothing

    mySql = "INSERT INTO tblUsers (Uname,uPass,name,lastname,ID,address,city,zipcode,phon,cellular,email)"
    mySql = mySql & " VALUES ('"
    mySql = mySql & Uname& "','"
    mySql = mySql & uPass & "','"
    mySql = mySql & name & "','"
    mySql = mySql & lastname & "','"
    mySql = mySql & ID & "',"
    mySql = mySql & address & ")"
    
    mySql = mySql & city & "','"
    mySql = mySql & zipcode & "','"
    mySql = mySql & phon & "',"
    mySql = mySql & cellular  & ")"
    mySql = mySql & email  & ")"

   conn.Execute "outpostDB"
    
    conn.Close
    set conn = nothing

%>
<html>
<head>
</HEAD>
<BODY bgcolor=#99ccff LANGUAGE=javascript onerror="return window_onerror()">
<P align=right><IMG src="picture/shmuel.gif"
align=right>  </P>
<P align=right> </P>
<P align=right> </P>
<P align=center> </P>
<P align=center> </P>
<P align=center><STRONG><FONT size=5>!ההרשמה התבצעה
בהצלחה</FONT></STRONG>  </P>
<P align=center><FONT size=5><STRONG> !לחץ
</STRONG></FONT> <A href="index.htm"><FONT size=5><STRONG>כאן</STRONG></FONT></A><FONT
size=5><STRONG> לכניסה
</STRONG><STRONG>למערכת</STRONG></FONT> </P></BODY></HTML>תגיות:

2 תשובות

  1. shlomolol הגיב:

    וraychin, למה אתה לא מצרף הודעת ..
    שגיאה? כמה פעמים צריך לומר לך?


    conn.Open "outpostDB"

שלח תשובה