שלח תשובה

זירת השאלות

528
צפיות
6
תשובות

האם נחוץ חיבור חדש למסד נתונים?

,‏ 13 באוגוסט, 2006

שלום,
אם אני רוצה להציג מספר פעמים של הצגת נתונים ממסד נתונים בASP האם אני חייב להשתמש בחיבורים נוספים?

דוגמא:

<%
Set MyConn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath1 = Server.MapPath("mydb.mdb")
MyConn1.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath1 & ";"
sql1="select * articles FROM articles"
Set RS1 = MyConn1.Execute(sql1)
WHILE NOT RS1.EOF
%>
<%=RS1("aaaa")%><br>
<%
RS1.MoveNext
WEND
%>

<%
Set MyConn2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath2 = Server.MapPath("mydb.mdb")
MyConn2.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath2 & ";"
sql2="select * faqs FROM faqs'"
Set RS2 = MyConn2.Execute(sql2)
WHILE NOT RS2.EOF
%>
<%=RS2("bbbb")%><br>
<%
RS2.MoveNext
WEND
%>


וזה גם מעט את עליית הדף?

תגיות:

6 תשובות

 1. זהר פלד הגיב:

  חס וכרפס.
  אין שום סיבה להתחבר למסד הנתונים יותר מפעם אחת בעמוד.
  ניתן לפתוח מספר אובייקטים של recordset דרך אותו אובייקט connection.

 2. זהר פלד הגיב:

  שיכתוב של הקוד שלך:


  <%
  Set MyConn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  MdbFilePath1 = Server.MapPath("mydb.mdb")
  MyConn1.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath1 & ";"
  sql1="select * articles FROM articles"
  Set RS1 = MyConn1.Execute(sql1)
  WHILE NOT RS1.EOF
  %>
  <%=RS1("aaaa")%><br>
  <%
  RS1.MoveNext
  WEND
  %>

  <%
  sql2="select * faqs FROM faqs'"
  Set RS2 = MyConn1.Execute(sql2)
  WHILE NOT RS2.EOF
  %>
  <%=RS2("bbbb")%><br>
  <%
  RS2.MoveNext
  WEND
  %>

  כמובן, אם סיימת את העבודה עם rs1 לפני שפתחת את rs2, אז גם אין ממש סיבה לפתוח עוד אובייקט recordset – אתה יכול לסגור את rs1 בעזרת המתודה close, ולפתוח אותו מחדש עם שאילתה נוספת.

 3. זהר פלד הגיב:

  לא.
  בשביל דברים כאלו יש כאן מדריך ASP.

שלח תשובה