שלח תשובה

זירת השאלות

536
צפיות
6
תשובות

חלק מהנתונים של המשתמש אינם נשמרים

,‏ 5 באוקטובר, 2006

שלום
יש לי בעיה קטנה
בנית טופס הרשמה בשפת ASP והנתונים נשמרים באקסס
הבעיה היא שכאשר משתמש נרשם לאתר שלי לא כל הנתונים נשמרים
מה לעשות

הקוד של הדף ששומר את הנתונים


הקוד של הדף ששומר את הנתונים
<%
    Dim conn, SQLstr
    Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.Open "DATA"

    SQLstr="INSERT INTO People (USER,password,NAME,Last_name,ID,address,CITY,zip_code,telephone,cellular,email) VALUES ('"
    SQLstr = SQLstr & Request("USER") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("Password") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("NAME") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("Last_name") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("ID") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("address") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("CITY") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("zip_code") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("telephone") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("cellular") & "','"
    SQLstr = SQLstr & Request("email") & "')"
    conn.Execute SQLstr

    conn.Close
    Set conn = Nothing
%>תודה


תגיות:

6 תשובות

 1. silagy הגיב:

  יכול להיות ש…
  שרשמת גרשיים בהודעה שאותה אתה רוצה להכניס למסד הנתונים?

 2. האקר הגיב:

  שם משתמ סיסמא ודואל באנגלית
  שלום
  רציתי לשאול אייך אני בודק בשפת ASP או JAVA SCRIPT אם המשתמש הקיש שם משתמש סיסמא ודואל באנגלית
  תודה

 3. האקר הגיב:

  שם משתמש סיסמא ודואל באנגלית
  שלום
  רציתי לשאול אייך אני מונע מהמשתמש בשפת ASP או JAVA SCRIPTלהירשם  עם שם משתמש סיסמא בעיברית
  ואייך אני בודק שהמייל הוא באנגלית
  תודה

 4. האקר הגיב:

  בעיה בעדכון הנתונים
  רציתי לשאול אם מישהו יכול לומר לי  מה הבעיה בקוד הבא שהמשתמש לא מצליח לעדכן את הנתונים :

  |

  רציתי לשאול אם מישהו יכול לומר לי  מה הבעיה בקוד הבא שהמשתמש לא מצליח לעדכן את הנתונים :

  <%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>
  <html>
  <head>
  <title>עריכת רשומה</title>
  </head>
  <body dir="rtl">
  <basefont face="Arial" size="2">
  <h3 dir="rtl" align="center">עריכת רשומה</h3><br>
  <%
  Dim CODE, Edit, NAME, email
  Dim Conn, rs, SQL,fconStr
  CODE = Request.QueryString("CODE")
  Edit = Request.QueryString("Edit")
  Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Source=" & Server.MapPath("outpost.mdb")
  fconStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source ="
  con = fconStr & Server.MapPath("outpost.mdb")
  conn.Open con
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  If IsEmpty(CODE) or IsNumeric(CODE) = False Then CODE = 0
  SQL = "Select * from List where CODE="&CODE
  rs.Open SQL, Conn
  If rs.EOF Then
  Response.Write "<h3 align=""center"">הרשומה המבוקשת נמחקה או אינה קיימת במסד הנתונים!</h3>" & vbcrlf
  Else
  If Edit <> "True" Then%>
  <form action="?Edit=True&CODE=<%=CODE%>" method="post">
  <table dir="rtl" wCODEth="60%" align="center"><tr>
  <td wCODEth="15%" dir="rtl">שם מלא:</td><td><input type="text" dir="rtl" name="name" size="20" value="<%=rs("NAME")%>"></td></tr><tr>
  <td wCODEth="15%" dir="rtl"> דוא"ל:</td>
  <td><input type="text" dir="ltr" name="email" size="20" value="<%=rs("email")%>"></td>
  </tr><tr>
  <td colspan="2" align="center">  <input type="submit" value=" עריכה">
  <input type="reset" value=" ביטול ">  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  <%
  Else
  NAME = Request.Form("NAME")
  email = Request.Form("email")
  rs.Close
      
  SQL = "Select * from List where CODE="&CODE
  rs.Open SQL, Conn, 2, 3
  rs("NAME") = NAME
  rs("email") = email
  rs.Update
  rs.Close
  Response.Write "<h3 align=""center"">הרשומה נערכה בהצלחה!<br>" & vbcrlf
  Response.Write "<a href=""List.asp"">חזרה לדף הרשומות</a></h3>" & vbcrlf

  End If
  End If
  Set rs = Nothing
  Conn.Close
  Set Conn = Nothing%>
  </basefont>
  </body>
  </html>

 5. זהר פלד הגיב:

  צמצם את הקוד
  לחלק הרלוונטי בלבד.
  חוצמזה, אם אתה מקבל הודעת שגיאה, מהי?

 6. האקר הגיב:

  השגיאה שאני מקבל היא:


  Error Type:
  Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
  The Microsoft Jet database engine cannot open the file 'c:inetpubwwwrootproject1outpost.mdb'. It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.
  /project1/UPDET7.asp, line 22

שלח תשובה